I det sidste år har flere virksomhedsejere oplevet at få deres virksomheder overtaget af ukendte personer.

Det kan ske fordi det er muligt, i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), uretmæssigt at registrere sig selv eller andre personer i ledelsen eller ejerkredsen for virksomheden. Det er selvfølglig både ulovligt og strafbart, men uanset det stadig muligt at gøre!

De uretmæssige overtagelser bliver formentlig brugt til at optage lån og stifte gæld i selskabet, eller omgå betaling af afgifter.

Password-beskyt din virksomhed

Erhvervsstyrelsen har i en periode indført en midlertidig spærring for straksregistreringer, men kun for virksomheder i særlig risiko for svindlen. Det gælder selskaber, som, i følge Erhvervstyrelsens vurdering, er særligt udsatte for at blive uretmæssigt overtaget.

Men risikoen er reelt for alle selskaber, hvilket historierne i links nederst i dette anlæg viser. Derfor anbefaler jeg at du får passwordbeskyttet din virksomhed mod ændringer i CVR.

Sådan sætter du passwordbeskyttelse på dit selskab

Log på virk.dk med din nemid, eller medarbejder-nemid.

  1. Vælg “Ændre virksomhed”
  2. Klik på “Start selvbetjening”
  3. Accepter betingelserne
  4. Vælg det relevante selskab (Hvis du har adgang til flere)
  5. Vælg “Passwordbeskyttelse”
  6. Navngiv “tilladelsen”, skriv et password og sæt flueben i de områder du vll passwordbeskytte og klik “opret”.

Herefter skal du acceptere at du har gemt dit password og kan huske det 🙂

Deal done og du modtager en bekræftelse i eboks indenfor nogle timer.